De 9-jarige William Gierke uit Wisconsin was echt trots op zijn T-shirt. Maar hij kwam huilend en diepbedroefd thuis van school. Zijn klasgenoten hadden hem gepest en noemden